Üretim Danışmanlığı

Üretimi Kontrol Et Daha Çok Üret...

Üretim işletmelerinde uygulanan ERP projelerinde en çok farklılık ve değişkenlik gösteren, süreci en uzun süren departman şüphesiz ki üretim departmanıdır. Üretim için yapılacak ürün konumlandırması, verinin hangi noktalarda ne şekilde toplanacağının belirlenmesi, depo sisteminin kurgulanması, ürün ağacı yapısının belirlenmesi ve ürün ağaçlarının oluşturulması projelerde kilometre taşlarını oluşturmaktadır. Bazı projelerde ERP sisteminin tam anlamı ile çalışabilmesi için üretim hatlarında veya üretim alanında fiziki değişiklikler veya iyileştirmeler bile yapılması gerekiyor.

Üretim departmanının ERP uyarlamasının yapılması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmiş olması projenin ilerleyişi için tek başına yeterli olmuyor. Bu süreçte işletmenin kendi içerisinde yapması gereken değişiklikleri ve hazırlaması gereken verileri doğru bir şekilde oluşturması gerekiyor.

Uçak Yazılım olarak üretim projelerinde, projenin takvime uygun olarak tamamlanabilmesi ve sürdürülebilir olması için;

  • Ürün ağacı yapılarının belirlenmesi,
  • Operasyon süreçlerinin belirlenmesi,
  • İş emri işleyişlerinin belirlenmesi,
  • Üretim departmanında yer alan birimlerin arasındaki iş ve ürün geçiş politikalarının belirlenmesi,
  • Hammadde depo, mamül depo, cep depo, yarı mamül depo gibi depoların belirlenmesi ve depo giriş ve çıkış kurullarının belirlenmesi,
  • Maliyet analizlerinin yapılması ve maliyet muhasebesi hesaplamaları,

Konularında işletmelere destek sağlayarak, üretim departmanının kontrol altına alınmasını sağlıyoruz. Üretim işletmelerinde mevcut kaynakların en doğru şekilde planlanması, kullanılması, kontrol edilmesi ve sürdürebilir olması işletmelerin verimliliğini artırmasında önemli rol oynamaktadır. Biz de profesyonel ekibimiz ile birlikte işletmelerin verimliliğin artırılması ve işletmelerin ülke ekonomisine katkısının en üst düzeyde olması için çalışıyoruz.