Envanter Danışmanlığı

Envanterini Kontrol Altına Alabildiğin Kadar Güçlüsün...

İşletmeler için en yüksek maliyet oluşturan kalemlerden bir tanesi de envanterde tuttukları stoklardır. Envanterde bekleyecek stoklar devir hızlarına göre planlanmalı veya gereksinime göre elde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde elde tutulan her stok işletmeye finansal acıdan bir yük oluşturacaktır. Doğru envanter planlaması yapılmaz ise, bazı ürünler ihtiyaç halinde yoka düşerken bazı ürünler ihtiyaç olmadığı halde hem fiziki olarak yer tutacak hem de finansal olarak dar boğaz oluşturabilecektir.

Ayrıca envanterde olan kalemlerin, doğru maliyetlendirme yöntemleri ile değerlenmesi gerekmektedir. Dönem sonu mal mevcudu ve satılan malın maliyeti hesaplamaları ne kadar doğru yapılırsa, işletmelerin gelecek planlarına ulaşmaları da o kadar başarılı olacaktır.

Uçak Yazılım olarak;

  • Fiili maliyet hesaplamaları,
  • Yerine koyma maliyetlerinin çıkartılması,
  • Maliyet tahminleme çalışması,
  • Emniyet stok seviyelerinin belirlenmesi,
  • Satınalma sipariş öneri sisteminin kurgulanması,
  • Malzeme ihtiyaç planlarının belirlenmesi,
  • Satınalma periyotlarının belirlenmesi,
  • Otomatik sipariş sisteminin kurulması,

Noktalarında müşterilerimize destek olarak, envanterin en doğru şekilde yönetilmesine katkı sağlıyoruz. Bu da siparişlerin zamanında üretilmesini ve zamanında sevk edebilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmanıza ve doğru maliyet değerlemeleri sayesinde risklerinizi en aza indirmenize yardımcı oluyoruz.